Czech POINT

Obecní úřad Zvánovice
Růžové nám. 158
251 65 Zvánovice

Poskytované služby:

  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Výpis z živnostenského rejstříku
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Výpis z registru řidičů

Další služby poskytované kontaktním místem se budou rozšiřovat. Kontaktní místo bylo vybaveno z prostředků Evropské unie se spoluúčastí obce.

Na našem kontaktním místě neprovádíme ověřování podpisů a listin.

Úřední hodiny:

Středa 13.00 – 19.00 hod.