Zastupitelstvo obce

Petr Jindra
starosta

Ing. Jiří Dvořák
místostarosta

Jindřich Lazar
Ing. Tomáš Hakl
Bc. Ivana Kubištová, MBA
Petr Lněnička
Miroslav Splavec
Jan Zámyslický
Ing. Josef Knížek
Ivan Hudecký
Jiřina Bartáková

Finanční výbor

Jindřich Lazar, předseda Finančního výboru
Ing. Tomáš Hakl, člen Finančního výboru
Bc. Ivana Kubištová, MBA, člen Finančního výboru

Kontrolní výbor

Ing. Josef Knížek, předseda Kontrolního výboru
Miroslav Splavec, člen Kontrolního výboru
Petr Lněnička, člen Kontrolního výboru

Kulturní a sociální výbor

Bc. Ivana Kubištová, MBA, předseda výboru
Petr Lněnička, člen výboru
Jan Zámyslický, člen výboru
Jiřina Bartáková, člen výboru
Ing. Jiří Dvořák, člen výboru
Soňa Jindrová, člen výboru
Jaroslav Švarc, člen výboru
 

Výbor pro rozvoj obce

Ing. Jiří Dvořák, předseda výboru
Ivan Hudecký. člen výboru
Jindřich Lazar, člen výboru
Miroslav Splavec, člen výboru
Petr Jindra, člen výboru