Symboly obce

Znak a vlajka obce Zvánovice

Autorem návrhu znaku a vlajky obce Zvánovice je Ing. Arnošt Drozd. Počátkem července 2003 předal Zastupitelstvu obce Zvánovice celkem osm variant návrhů. Tyto pak byly poprvé veřejně představeny na 1. setkání rodáků a přátel obce Zvánovice dne 12. července 2003. V prosinci 2003 Zastupitelstvo obce Zvánovice vybralo vítězné návrhy znaku a praporu.

Na přelomu prosince 2003 a ledna 2004 autor návrhu předal nezbytné podklady k posouzení Podvýboru pro heraldiku a vexilologii při Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a následného schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

V červnu 2004 Podvýbor doporučil PS PČR schválení těchto obecních symbolů.

Dne 25.září 2004 byly znak i prapor veřejně představeny na slavnosti konané k příležitosti svěcení křížku u obecní studny a rovněž jim bylo požehnáno.

Dle terminologie schválené v dubnu 2004 se místo praporu užívá termín vlajka.

Znak obce Zvánovice

Blason (popis znaku)

V patě polceného štítu zlaté trojvrší, nad ním v pravé modré polovině stříbrný mlýnský kámen (žernov) a v levé, zelené vpřed hledící stříbrná hlava berana se zlatými rohy.

Odůvodnění

Mlýnský kámen (žernov) – v Údolí mlecích (mlýnských) kamenů v řečišti Zvánovického potoka se jimi drtila ruda, byly zde těženy a opracovány přímo na místě.
Beraní hlava – chovalo se zde dosti významně ovcí pásaných obecním pastýřem
Zlaté trojvrší – odkazuje zde jak na geografickou polohu obce mezi třemi vrchy, tak především symbolizuje uhlířské milíře (vždy zde kvetlo uhlířství, pálilo se zde dřevěné uhlí a to ještě v I.polovině minulého století)
Zlatý kov –představuje zde hospodářský význam pro celou obec, živobytí občanů, navíc zlatý kov symbolizuje slunce a jím prosluněné okolní pole při žních
Modrá barva – představuje Zvánovický potok
Zelená barva – představuje zemědělský charakter obce, především rolnictví

Popis vlajky

List vlajky tvoří dva vodorovné pruhy, horní polcený – 2/3 šířky praporu a žlutý pilový se třemi oblými zuby a čtyřmi mezerami, v poměru 1:1. Horní pruh se dělí na žerďovou, modrou část, v níž bílý mlýnský kámen (žernov) a vlající, zelenou část, v níž vpřed hledící bílá hlava berana se žlutými rohy. Poměr šířky k délce 2:3.

Odůvodnění

Vlajka je odvozena z návrhu znaku a vychází ze stejných indicií.

Vlajka obce Zvánovice