Vodovod a kanalizace

V obci Zvánovice je splašková kanalizace řešena jako spádová. Jen asi jedna třetina obce však odtéká až do čistírny odpadních vod přímo, gravitačně. Odpadní voda ze dvou třetin nemovitostí natéká nejprve do některé z přečerpávacích stanic, odkud je následně přečerpávána. Toto řešení s sebou nese určitá omezení, která je potřeba respektovat. Zde je výběr toho nejdůležitějšího.

  • Do splaškové kanalizace je přísně zakázáno vpouštění dešťových vod z okapů, drenáží, dvorků a sklepů. Tyto vody je majitel nemovitosti povinen likvidovat na svém pozemku, případně využít stávající dešťovou kanalizaci.
  • Do kanalizace je zakázáno také přečerpávání větších objemů splašků ze septiků a žump.
  • Do kanalizace v žádném případě nepatří zbytky jídel a potravin, je zakázáno používat drtiče kuchyňského odpadu.
  • Do WC je zakázáno splachovat jakékoli hygienické potřeby a prostředky (např. dámské hygienické vložky, tampóny, dětské pleny, kondomy, odličovací tampóny, čistítka uší, obaly WC bloků a různé jiné obaly). To vše patří do komunálního odpadu.
  • Zvláštní kapitola jsou dětské vlhčené hygienické ubrousky. Jedná se o specifický materiál, který nelze z odpadní vody zlikvidovat. Tyto ubrousky jsou doslova zabijákem všech čerpadel jak v přečerpávacích stanicích, tak i v čistírně odpadních vod. Ubrousky čerpadlo rozřeže na dlouhé provázky, které se postupně namotávají za oběžné kolo čerpadla. Tím dochází k velkému tření až do úplného zastavení čerpadla z důvodu přetížení. Většinou dojde i k poškození ucpávky mezi motorem a čerpadlem a do prostoru motoru vnikne voda. V takovém případě je nutno provést generální opravu čerpadla, která se cenově neliší od pořízení nového.
  • Ve splaškové kanalizaci je nepřípustné likvidovat jakékoliv tuky (olej z fritéz nebo pánví na smažení, zbytky vody po ovaření masa atd.). Nejen, že zanáší odpadní potrubí vaší přípojky, ale tuk se usazuje i v přečerpávacích stanicích na stěnách a ovládacích elementech. Navíc tuk poškozuje celý proces biologického čištění odpadních vod. U sběrného dvora je umístěn speciální kontejner, který je určen právě pro likvidaci tuků a olejů.
  • V neposlední řadě se nesmí pouštět do kanalizace mechanicky znečištěná voda, například s příměsí písku, hlíny nebo štěrku. Tímto abrazivním materiálem totiž dochází k poškození řezacích ústrojí čerpadel a oběžných kol.

Pro stávající zákazníky

Změna v počtu osob nahlášených k odvádění odpadních vod ve smlouvě je možná pouze jednou ročně a tento údaj bude porovnán s počtem trvale hlášených osob v nemovitosti evidovaných na OÚ Zvánovice.

Pro budoucí zákazníky

V případě zájmu o připojení na místní vodovod či kanalizaci, je nutné postupovat takto:

– konzultovat s provozovatelem sítí (I.T.V. CZ s.r.o.) možnost připojení
– nechat si zpracovat projekt přípojek autorizovaným projektantem
– zaplatit obecní poplatek za připojení (zároveň souhlas obce s připojením)
– vyřídit stavební povolení na přípojky na SÚ Mnichovice
– zasmluvnit odběr vody a vypouštění odpadních vod s provozovatelem

Teprve potom je možné stavbu přípojek realizovat!!!

Upozorňujeme, že odběr vody nebo vypouštění odpadních vod bez existence smlouvy na odběr vody a odvádění odpadních vod s provozovatelem je v rozporu se Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a Obchodními podmínkami provozovatele.

Kontakt

I.T.V. CZ s.r.o. – Zákaznické centrum

Nám. Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice

Tel.: 323 607 782; 722 201 235

e-mail: sorj.provoz@seznam.cz

https://www.itvcz.eu/