Ladův kraj

Obec Zvánovice je členem Dobrovolného svazku obcí Ladův kraj. Ten vznikl na základě smlouvy starostů 24 obcí 23. 11. 2000, v současné době jej tvoří 25 obcí.

Cílem svazku obcí je péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

Svou činnost svazek vyvíjí především v rámci regionu, jenž je tvořen geografickou oblastí vymezenou katastrálním územím členských obcí.

Obce Ladova kraje - Ladův Kraj

Aktuální priority Ladova kraje:

  • pěší stezky a cyklostezky
  • meziobecní spolupráce a sdílení dobré praxe
  • podpora tradičních akcí
  • rozumná propagace regionu
  • mediální podpora a materiální podpora obecních a spolkových akcí
  • transparentní vedení svazku s pravidelným reportingem

Mikroregion Ladův kraj

Region rozkládající se mezi Prahou a řekou Sázavou se nazývá podle jedné z největších osobností české kultury, oblíbeného malíře a spisovatele Josefa Lady. Autor známého kocoura Mikeše a dalších mluvících zvířátek, vodníků, víl a také výtvarného ztvárnění Haškova dobrého vojáka Švejka, čerpal svou inspiraci z kraje kolem rodných Hrusic po celý život.

Místním obyvatelům i návštěvníkům tento region s romantickou kopcovitou krajinou nabízí řadu kulturních, historických a přírodních zajímavostí. Dovedou nás k nim početné turistické trasy a cyklotrasy. Milovníci sportu si mohou zahrát golf, tenis, squash, nebo provozovat vodácké sporty. Blízkost a dostupnost hlavního města a dalších krásných míst, jako je Kutná Hora a Konopiště, činí z regionu skvělé výchozí místo pro další poznávací a aktivní dovolenou.