Hřbitov

Poplatky za pronájem hrobových míst je možné hradit v hotovosti v pokladně OÚ Zvánovice. Bezhotovostní platba je možná po předchozí dohodě.

Neplaťte prosím bez předchozí dohody, došlo ke změně výpočtu poplatku a ceny za jednotlivá hrobová místa se mohou od minulého období lišit.