Poznámka ke škole

Poněvadž při škole Zvánovské žádné záchody pro školní mládež, obojího pohlaví, nebyly a mládež jenom sem a tam okolo cesty a okolo školy na stranu jdoucí se ukrýti hleděla, při čemž mnohdy se chlapci a děvčata pospolu sejdouce na mravech zkázu brali. Pozoruje to učitel, nechal na své výlohy za školou dva dřevěné a prknama obbité záchody zříditi. K prvnímu záchodu pro děvčata dal staré dveře od sklepa, které ke školnímu stavení invertýrované jsou. Poněvadž níže psaného učitele tyto záchody, mimo své a tesařské práce 4 zl. 30 kr.stříbra stály, tedy do této pamětné knihy to zaznamenává, že kdyby někdy ze Zvánovic odstoupiti měl, že jemu slušná náhrada se učiní, a neb jemu svobodno státi bude, tyto záchody, to jest na ně dané dříví sobě nazpět požádati.

Zapsáno do Pamětní knihy obce dne 10ho května 1853

Josef Hubínek, toho času učitel Zvánovský