Svoz a likvidace odpadů

Místní poplatek je vybírán dle vyhlášky obce Zvánovice č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a návazné vyhlášky obce Zvánovice č. 1/2023, kterou se mění Obecně závazná vyhláška obce Zvánovice č. 2/2021 ze dne 26. 10. 2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Zvánovice č. 1/2022.

Poplatníkem tohoto poplatku je:

– Fyzická osoba přihlášená v obci Zvánovice k pobytu
– Vlastník nemovitosti (byt, dům, rekreační objekt), která je umístěna na území obce – platí se za každou takovou nemovitost

Velikost popelnice a četnost jejího vývozu je odvozena od počtu poplatníků v objektu:

– Jedna osoba žijící sama – standardní popelnice (110 l.) – vývoz 1 x 14 dnů
– 2-4 osoby – standardní popelnice (110 l.) – vývoz 1 x 7 dnů
– 5 a více osob – větší popelnice (240 l.) – vývoz 1 x 7 dnů
– Rekreační objekt nebo nemovitost, kde není nikdo přihlášen k pobytu – na popelnici není nárok, ale může bezplatně využít veřejné kontejnery na komunální odpad

Svoz odpadu:

Svoz komunálního odpadu probíhá ve čtvrtek, nádoby s četností svozu 1x za 14 dní v sudý týden (zelená známka). Bioodpad je svážen od konce března do poloviny listopadu v centrální části obce každou lichou středu, v části U Habru pak každý sudý pátek.

Platba poplatku:

Využijte pohodlnou platbu přes Platební portál.

Další možnosti platby poplatku jsou:

a) v hotovosti na pokladně OÚ v pokladních hodinách viz zde
b) bankovním převodem na účet obce

Číslo účtu: 9120201/0100

Variabilní symbol: 1345, za uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné nebo evidenční.

Do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení plátce.

Splatnost poplatku je u stálých obyvatel vždy do 28.2. aktuálního roku, u rekreačních a jiných objektů pak do 31.5. aktuálního roku.

Sběrná místa tříděného odpadu