Povodně a jiné živly

Výpis z obecní kroniky

1891
V měsíci červci mnoho pršelo, v srpnu byly velké bouřky, takže blesk v zdejším okolí na 5 místech zapálil. 4., 5., 6. září velká voda a povodeň v Praze, kdež Karlův most pobořen.

1923
26. května postižena vesnice průtrží mračen s bouřkou. Od 1/2 4-5 hod. Spadlo tolik vody, že rybník byl ve chvíli plný a voda přelila se přes hráz jeho a zaplavila louky a bohatou úrodu sena zanesla blátem a pískem. Na rozcestí před č. 1 jež tvoří hráz k č. 37, vytvořil se rybník s kalnou vodou. Voda nestačila odtékati kanálem a přelila se přes silnici a zaplavila volné prostranství na návsi. Po bouřce lidé spěchali na náves i do polí aby schlédli škody, jež voda způsobila. Pole na svazích a osázená bramborami utrpěla značné ztráty prsti. U pomníku voda tekoucí podle terasu školní zahrady vymlela velkou rokli a ve stromořadí jeden akát začal trčet u kůlu s kořeny ve vzduchu, ježto všechnu prsť voda odnesla, Před školní budovou na silnici nanesla voda tekoucí od Ostré kůry spousty štěrku a větších kamenů. Starší pamětníci vypravovali, že tolik vody ve Zvánovicích nepamatují. Téhož dne byly silné průtrže, bouřky a krupobití, hlavně na Strakonicku, Písecku a Blatensku i celý okres Černokostelecký

2002
13. července odpoledne se strhl pudký déšť, který trval asi 2 hodiny. Půda nestačila pojmout tolik vody najednou. Ta se pak valila z polí a luk směrem k návsi. Nejvíce se rozvodnil potok protékající rybníkem. Voda přetékala přes hráz a došlo k zatopení zahrádek u domků v bezprostřední blízkosti rybníka. Ohroženy však byly i domky v jiných částech obce, kde se valila voda do dvorů.
Zajímavostí je, že podobná záplava postihla Zvánovice přesně před sto lety – 13.července 1902. Vyprávěla to jedna místní občanka. Samozřejmě, že nemůže být pamětnicí této události, ale často se o tom hovořilo v jejich rodině. Toho dne se totiž narodila její matka.