Spolky a sdružení

Obec Zvánovice - zimní fotografie z drona

V obci Zvánovice funguje několik spolků, které pořádáním různých veřejných akcí udržují velmi bohatý kulturně-společenský život.

  • Sbor dobrovolných hasičů Zvánovice
  • Místní organizace Českého rybářského svazu Zvánovice
  • Okrašlovací spolek Zvánovice
  • T.J. Sokol Zvánovice
  • Honební společenství Ondřejov – Zvánovice
  • Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků