Cyklotrasy

Oblast okolí Zvánovic je také velmi oblíbeným cílem při rekreační cyklistice. Katastrem obce prochází několik značených cyklotras, z nichž nejvýznamnější je 0023 Krajem Josefa Lady.

Tato okružní trasa spojuje svazkové obce a zajímavá místa v regionu. Stezka je značena červeným květem. Cyklistický okruh je dlouhý 76,3 kilometrů a výškový rozdíl na trase činí 222 metrů. Stezka je součástí páteřní trasy Greenway z Prahy do Vídně. I když ji neabsolvujete celou, nevadí, nabízí spoustu menších rozmanitých okruhů. Vede zvlněnou krajinou Pražské pahorkatiny v místech mezi severně položenými Říčany, Černými Voděrady na východě, Pyšely na jihu a Kostelcem u Křížků na západě. Stezka uspokojí spíše zdatnější cyklisty, ale například jízdu po vrstevnicové silnici Voděradskými bučinami zvládne i rodina s malými dětmi.