Čištění a opravy silnic 3.-5.6.

Čištění a opravy silnic 3.-5.6.

V pondělí 3.6. proběhne strojní čištění místních komunikací. POZOR – tento den (cca 8-14 hod.) prosím NEPARKUJTE blízko krajů ulic, abyste nebránili v průjezdu čistícího vozu. 
V úterý a ve středu 4.-5.6. pak proběhnou tradiční OPRAVY silnic po zimě. To se týká hlavně ulic Školní, Vládní, Ondřejovská, Na Marjánce a Růžovém nám.