Místní poplatky pro rok 2024

V letošním roce dochází ke zdražení svozu a skládkování komunálního, tříděného a bio odpadu v průměru skoro o 17%, což je způsobeno převážně inflací, zdražením energií, likvidace odpadu a také přesunem do vyšší sazby DPH.
Aby i za těchto podmínek bylo možno udržet v chodu celý systém odpadového hospodářství naší obce, je nutné navýšit místní poplatek za odpad pro rok 2024 na částku 1.100,- Kč za člověka za rok, tedy o deset procent. V této částce je nejen svoz popelnic a kontejnerů s komunálním odpadem, ale také provoz sběrného dvora, svoz a likvidace tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, oleje, textilu a také služba biopopelnic a kompostárny. 

U dalších místních poplatků se nic nemění. Poplatek za psa i nadále činí 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za druhého a každého dalšího psa. Nemění se ani poplatek za užívání veřejného prostranství – viz obecně závazná vyhláška č. 1/2019.

Nejpohodlněji zaplatíte poplatky přes nový platební portál. Při správném vyplnění dojde k automatickému výpočtu poplatku včetně slev a platba je možná převodem z účtu (včetně QR kódu), platební kartou, případně metodami Apple Pay a Google Pay.

https://platby-sc.cz/organizace/praha-vychod/zvanovice/zvanovice

V hotovosti je pak možno platit na pokladně Obecního úřadu Zvánovice v otevíracích hodinách, ale to bude možné až od 6. února 2024.