Poplatky a plán svozu odpadu na rok 2023

Poplatky za odpad a za psy je možné platit od 10.1 2023 v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na bankovní účet. 

Známku na popelnice je možné vyzvednout po 3 dnech od provedení bezhotovostní platby v úředních hodinách pokladní OÚ. 

Poplatek na rok 2023 činí 1000 Kč (každý občan s pobytem v obci , nebo za nemovitost, ve které není nikdo přihlášen). 900 Kč za dítě do 15 let. 

Další informace k poplatkům

Poplatky ze psů zůstávají ve stejné výši jako v minulých letech.