Svazková základní škola Ondřejov je realitou!

Možná jste si již všimli množství nákladních aut, která vozí zeminu z pozemku, na kterém bude stát nová svazková základní škola. Ano, začínáme stavět! Máme totiž vyřízen projekt, veškerá povolení, podepsané smlouvy a hlavně dotace. Nutno poznamenat, že celé toto martyrium trvalo více než 6 let!

Harmonogram stavby je postaven tak, aby děti do nové školy mohly nastoupit již v září 2024.

Investorem stavby je Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov, jehož členy jsou obce Ondřejov (podíl 73%), Zvánovice (18%) a Kaliště (9%).

Zde jsou zásadní kroky, které tomuto okamžiku předcházely:

 • Nákupy (směny, dary) pozemků – 2008, 2017, 2018
 • Podání žádosti o schválení projektového záměru na MŠMT – 09/2016
 • Založení dobrovolného svazku obcí – 08/2017
 • Architektonická studie – 08/2017
 • Výběr projektanta – 02/2018
 • Podání první žádosti o dotaci OPŽP – 07/2018
 • Územní rozhodnutí – 01/2019
 • Stavební povolení – 09/2019
 • Podání žádosti o dotaci na MŠMT – 11/2019
 • Podání druhé žádosti o dotaci OPŽP – 12/2020
 • Registrace akce – MŠMT – 11/2021
 • Ukončení soutěže na zhotovitele stavby – 01/2022
 • Rozhodnutí o přidělení dotace OPŽP – 04/2022
 • Rozhodnutí o přidělení dotace MŠMT – 06/2022
 • Podpis smlouvy se zhotovitelem stavby – 07/2022

Navíc, všechny tyto významnější milníky byly lemovány neuvěřitelným množstvím jednání, porad, spory, dopisy, tabulkami, návštěvami všech možných institucí, lobbováním atd. A to vše ve volném čase všech zúčastněných neuvolněných zastupitelů….

Několik základních informací o samotné stavbě

Dispoziční řešení je podřízeno funkci a uvažované kapacitě školy. Jedná se o základní devítiletou školu o dvou paralelních třídách v každém ročníku.

 • Stavba v energeticky pasivním standardu
 • Zastavěná plocha: 3012 m2
 • Obestavěný prostor: 37.550 m3
 • Kapacita školy: 540 žáků
 • Počet kmenových učeben: 18
 • Počet odborných učeben:: 9
 • Počet učeben družiny: 4
 • K tomu jídelna, kuchyně, tělocvična atd…

Plánované náklady a financování

 • Rozpočet: 569,7 mil.
 • Dotace MŠMT: 382,5 mil.
 • Dotace OPŽP: 83,5 mil.
 • Dotace Středočeský kraj: 10 mil.
 • Spoluúčast svazku obcí: 93,7 mil.

Živý náhled stavby on-line