Vodovod

13.09.2010 10:52

Při dokončování vodovodu v obci je v současné době zapotřebí, aby občané, kteří se napojují na vodovod, urychleně připravili na svých pozemcích výkopy pro  položení potrubí do objektů, tak aby bylo možno napojit vodoměry. Tyto práce je nutné provést do poloviny října 2010. Koncem října by měla být provedena kolaudace a profinancování celé akce. S  výkopy může pomoci pan Marek z Marjánky nebo zhotovitelé celého díla.

Zpět