Svazková základní škola Ondřejov je realitou!

16.09.2022 11:09

Možná jste si již všimli množství nákladních aut, která vozí zeminu z pozemku, na kterém bude stát nová svazková základní škola. Ano, začínáme stavět! Máme totiž vyřízen projekt, veškerá povolení, podepsané smlouvy a hlavně dotace. Nutno poznamenat, že celé toto martyrium trvalo více než 6 let!

 

Harmonogram stavby je postaven tak, aby děti do nové školy mohly nastoupit již v září 2024. 

 

Investorem stavby je Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov, jehož členy jsou obce Ondřejov (podíl 73%), Zvánovice (18%) a Kaliště (9%).

 

Zde jsou zásadní kroky, které tomuto okamžiku předcházely:

 • Nákupy (směny, dary) pozemků - 2008, 2017, 2018
 • Podání žádosti o schválení projektového záměru na MŠMT - 09/2016
 • Založení dobrovolného svazku obcí - 08/2017
 • Architektonická studie - 08/2017
 • Výběr projektanta - 02/2018
 • Podání první žádosti o dotaci OPŽP - 07/2018
 • Územní rozhodnutí - 01/2019
 • Stavební povolení - 09/2019
 • Podání žádosti o dotaci na MŠMT - 11/2019
 • Podání druhé žádosti o dotaci OPŽP - 12/2020
 • Registrace akce - MŠMT - 11/2021
 • Ukončení soutěže na zhotovitele stavby - 01/2022
 • Rozhodnutí o přidělení dotace OPŽP - 04/2022
 • Rozhodnutí o přidělení dotace MŠMT - 06/2022
 • Podpis smlouvy se zhotovitelem stavby - 07/2022

Navíc, všechny tyto významnější milníky byly lemovány neuvěřitelným množstvím jednání, porad, spory, dopisy, tabulkami, návštěvami všech možných institucí, lobbováním atd. A to vše ve volném čase všech zúčastněných neuvolněných zastupitelů….

 

Několik základních informací o samotné stavbě

Dispoziční řešení je podřízeno funkci a uvažované kapacitě školy. Jedná se o základní devítiletou školu o dvou paralelních třídách v každém ročníku.

 • Stavba v energeticky pasivním standardu
 • Zastavěná plocha: 3012 m2
 • Obestavěný prostor: 37.550 m3
 • Kapacita školy: 540 žáků
 • Počet kmenových učeben: 18
 • Počet odborných učeben:: 9
 • Počet učeben družiny: 4
 • K tomu jídelna, kuchyně, tělocvična atd...

 

Plánované náklady a financování

 • Rozpočet: 569,7 mil.
 • Dotace MŠMT: 382,5 mil.
 • Dotace OPŽP: 83,5 mil.
 • Dotace Středočeský kraj: 10 mil.
 • Spoluúčast svazku obcí: 93,7 mil.

 

Živý náhled stavby on-line:

https://system.netrex.cz/APIv2/Camera/194326/Show.html?USER=Host_zs_nahled&ECPASS=%24so%2416%24AszbfGLc0ThDNhFTfuFiFBJyj5E2g88tGsLFlFxFwA8%3D&PARTNERID=12

 

 

Zpět