Obecní úřad

Obecní úřad Zvánovice

Adresa

Růžové nám.
Zvánovice
251 65

323 649 220 (tel. + fax)
732 358 631 (mobil)

Bankovní spojení

KB Praha
Číslo účtu: 9120201   Kód banky: 0100

Variabilní symbol:
1340 poplatek za odpad
1341 poplatek ze psa
1345 poplatek z ubytovací kapacity
2131 poplatek za pronájem pozemku
2132 poplatek za pronájem budovy
3632 poplatek z hrobového místa

Před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné, popřípadě číslo chaty.

U poplatku z hrobu uvést číslo hrobu, popř. do zprávy pro příjemce jméno a příjmení plátce.

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol se neuvádí.