Kontakt

Obecní úřad Zvánovice

Adresa

Růžové nám.
Zvánovice
251 65

Tel: 773 524 418 Obecní úřad
datová schránka: c2jakzm

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Tomáš Sýkora
Mobil: 736 480 089
e-mail: tomas.sykora@sumanet.cz

Bankovní spojení

KB Praha
Číslo účtu: 9120201   Kód banky: 0100

Variabilní symbol:
1345 poplatek za odpad
1341 poplatek ze psa
2131 za pronájem pozemku
2132 za pronájem budovy
3632 poplatek z hrobového místa

Za uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné, popřípadě číslo chaty.

U poplatku z hrobu uvést číslo hrobu, popř. do zprávy pro příjemce jméno a příjmení plátce.

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol se neuvádí.