Trvalý pobyt

Hlášení trvalého pobytu

13.03.2013 13:23
Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.  Kdo ohlašuje místo pobytu: občan České...

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

13.03.2013 13:24
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana...

Vítání občánků - seznamy

13.03.2013 13:25
Dítě získává po narození trvalý pobyt  podle místa trvalého pobytu matky. Není povinností rodičů dítě přihlašovat, avšak žádáme rodiče, aby tak učinili. Ohlašovna se o narození dozví se zpožděním a včasné ohlášení nám pomůže např. při sestavování seznamů pro vítání občánků nebo předpokladu...