Svoz bioodpadu pozastaven

Vzhledem k tomu, že klimatické podmínky nejsou vhodné a bioodpad přimrzá k nádobám, čímž hrozí při vyklápění jejich poškození, došlo k pozastavení nádobového svozu BIOodpadu u všech měst a obcí obsluhovaných FCC v ČR. Na využití kompostárny se nic nemění. Díky za pochopení. Petr