Nutná kontrola přípojky a vodoměru

Provozovatel našeho vodovodu zaznamenal v průběhu posledních týdnů výrazně zvýšený průtok vody v naší obci. To by mohlo být způsobeno mimo jiné únikem vody z vodovodního řadu nebo přes vodovodní přípojku k některé z nemovitostí. Žádáme proto všechny obyvatele připojené na vodovod, aby provedli kontrolu okolí své vodoměrné šachty, vedení vodovodní přípojky přes pozemek a také samotného vodoměru (že bez odběru vody stojí a netočí se).
Pokud byste našli jakýkoliv problém, například náznak podmáčení pozemku nebo zvýšený stav vodoměru, obraťte se neprodleně na zákaznické centrum ITV CZ. Telefon: 722 201 235 nebo 323 607 782.
A pokud jste ještě nenahlásili aktuální stav svého vodoměru pro vyúčtování (k 30.6.), učiňte tak prosím na výše uvedené telefonní číslo nebo na mail: provoz@itvcz.eu.
Děkujeme za spolupráci.