!!! Změny v hromadné dopravě po dobu opravy silnice !!!

V termínu od 29.5. do 11.6.2023 bude uzavřena silnice mezi Třemblatem a Zvánovicemi – návsí. Přímo ovlivněny tak budou linky PID 383, 385 a 685, které budou muset být vedeny po odklonové trase.
Po domluvě se stavbou budou moci autobusy stavbou projíždět bez omezení v pracovní dny od ranního výjezdu cca do 8:00 hodin (poslední projede spoj linky 685 ze Zvánovic do Strančic v 8:03) a o víkendech v plném rozsahu.
Po dobu výluky bude linka PID 383 vedena mimo Zvánovice, linka PID 385 pojede z Třemblatu do Ondřejova, stejně tak, jako linka PID 685.
Zvánovicím vypomůže linka PID 492, která bude vybranými spoji prodloužena z Černých Voděrad do Zvánovic. Umožní tak dopravu nejen do/z Kostelce nad Černými lesy, ale také skrz garantovanou přestupní vazbu v zastávce Jevany, Penčice na linku PID 382 do/z Prahy.
Dále je v režii obce Zvánovice zavedena náhradní mikrobusová doprava X383, a to v trase Zvánovice – Černé Voděrady, Chaloupky – Ondřejov, Náměstí a zpět. Bude v provozu v pracovní dny od 8:50 do 17:00. V Ondřejově jsou vzájemné přestupy linky X383 s linkami PID 383 a 685 a jsou vyznačeny v jízdních řádech.
Od 12.6.2023 bude následovat druhá etapa, kdy bude uzavřena silnice od návsi ve Zvánovicích směr Kádov a konec obce. Ovlivněna bude pouze linka PID 685, nicméně i tak bude do 8:00 průjezd umožněn bez omezení.