Žehnání zvonu

Žehnání zvonu

V sobotu 20.5.2006 ve 13.00 hodin před kaplí sv. Jana Nepomuckého ve Zvánovicích se konalo slavnostní žehnání nového zvonu.

Současně ve stejný den probíhaly oslavy 115. výročí založení nejstaršího spolku v obci - Sboru dobrovolných hasičů. Při této příležitosti byl zasazen památný strom, který byl přemnožený z památné lípy u kaple.

Potom se průvod odebral na náves, kde hasiči položili věnec k pomníku padlým v 1. světové válce. Oslavy pokračovaly na place u rybníka, kde byla vystavena hasičská technika a probíhaly ukázky práce hasičů.

Děti si mohly užít pouťových atrakcí, neboť první neděli po svátku sv. Jana Nepomuckého se ve Zvánovicích slaví pouť. Den byl zakončen pouťovou zábavou v místní Sokolovně.

 

Uvítání přítomných starostou obce Generální vikář Michael Slavík
Všechny přítomné uvítal starosta obce a připoměl historii zvonů a Zvánovické kaple. Potom předal slovo generálnímu vikáři Michaelu Slavíkovi.
Detail zvonu Žehnání zvonu
Detail nového zvonu. Žehnání zvonu.
Sázení stromu Průvod
Sázení památné lípy. Osvědčení pravosti Průvod se vydal od kaple k pomníku padlým v 1. sv. válce.
Pomník Shromáždění u studny
Položení věnce k pomníku. Shromáždění občanů u obecní studny.
Předání pamětního listu Salvy z děla
Předávání pamětního listu starostovi SDH. Salvy z děla na počest prvního zvonění novým zvonem.
Hasičská technika Hasičská technika
Ukázky hasičské techniky. Další hasičská technika, v pozadí pouťové atrakce.