Významné stavby

Kříž na návsi

Kříž na návsi
Občané zřídili v roce 1814 na dolejším place nad rybníkem jeden kamenný ozdobný kříž, který 100 zl. koštoval a 25. září 1814 od J. V. Pana faráře V. Horáčka slavně posvěcen byl.  Později byl tento kříž přemístěn na druhou stranu silnice, z důvodu využití placu ke zřízení...

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Ve Zvánovicích jest mešní kaple sv. Jana Nep. Vystavěna byla nákladem 810 zl. za faráře Horáčka, jenž o stavbu tuto velikých zásluh sobě získal. Dal ji vystavěti tak, aby mohla tvořiti presbytář, kdyby snad jednou k stavbě kostela ve Zvánovicích přikročeno bylo....

Kříž na Boučí

Manželé František a Majdalena Vykoukal, vlastníci hospody č. 24 ve Zvánovicích , nechali udělati jeden ozdobný, odespod kamenný a na horu železný kříž s pozlaceným p. Ježíšem. Tento kříž byl z lásky věnován a na rozcestí od Zvánovic k Ondřejovu vedoucím, dne ...

Škola

Za Marie Terezie konečně pomýšleno na to zříditi školu i ve Zvánovicích. Stálé vyučování dosud zřízeno nebylo. Ve zdejší obci započalo stálé učení r. 1787, vyučovati započal jakýsi kaprál, o jehož osudech a bližších zajímavých okolnostech se pisatel těchto...

Pomník padlým

V roce 1922 byl postaven na návsi u školy pomník místním občanům, padlým v 1. sv. válce. Byl zbudován obcí za přispění místních spolků. Tento pomník byl slavnostně odhalen 22.7.1922.

Husův pomník

V zdejší obci taktéž má obec Baráčníků patronát nad pomníkem M. J. Husa, který byl postaven 5.7.1925 na podnět p. učitele Andrlíka, který v tuto dobu zde působil.

Hřbitov

Dříve se pochovávalo do Kostelních Střimelic na hřbitov okolo kostela sv. Martina (přibližně od roku 1300). 18. února 1923 bylo v obecním zastupitelstvu prvně předneseno přání o postavení obecního hřbitova. V červnu 1927 směnil pan Josef Trojánek pozemek v...

Rybníky

Kdy byl zbudován rybník na návsi není známo. Roku 1757 je v soupisu majetku panství Komorní Hrádek, ves Zvánovice, uváděn obecní n ásadní rybník na 6 kop. V obecní kronice je zaznamenáno, že roku 1909 byl postaven nový taras u hráze rybníka ze žulového kamene, ...

Studny

Obecní studna na návsi pod školou má silný pramen a dříve sloužila jako zdroj pitné vody pro obyvatele, kteří neměli vlastní studnu. Kdy byla zbudována nevíme, nachází se na ní však letopočet 1842. V obecní kronice je zmínka o opravě studny v roce 1914. Do tohoto roku byla nad studnou kaplovitá...