Vybráno z kronik

Pamětní kniha obce

založená roku 1837
Poznamenání

Poněvadž při škole Zvánovské žádné záchody pro školní mládež, obojího pohlaví, nebyly a mládež jenom sem a tam okolo cesty a okolo školy na stranu jdoucí se ukrýti hleděla, při čemž mnohdy se chlapci a děvčata pospolu sejdouce na mravech zkázu brali. Pozoruje to učitel, nechal na své výlohy za školou dva dřevěné a prknama obbité záchody zříditi. K prvnímu záchodu pro děvčata dal staré dveře od sklepa, které ke školnímu stavení invertýrované jsou. Poněvadž níže psaného učitele tyto záchody, mimo své a tesařské práce 4 zl. 30 kr.stříbra stály, tedy do této pamětné knihy to zaznamenává, že kdyby někdy ze Zvánovic odstoupiti měl, že jemu slušná náhrada se učiní, a neb jemu svobodno státi bude, tyto záchody, to jest na ně dané dříví sobě nazpět požádati.

Zapsáno do této knihy dne 10ho května 1853
Josef Hubínek
toho času učitel Zvánovský