Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků

1910 - 2010  100 let trvání Obce baráčníků ve Zvánovicích

baracnici.jpg) Ustavující valná hromada se konala 20. února L. P. 1910 v hostinci u Vajgrtů č. p. 24. Jako hosté byli přítomni hosté z Mirošovic. Za předsedu byl zvolen Alois Povýšil, zapisovatelem František Vajgrt. Stanovy přečetl Frant. Povýšil z č. p. 21, poté bylo přikročeno k přijímání členů, kterých se hlásilo 52. Soused rychtář z Mirošovic provedl volby funkcionářů. Byli zvoleni jednohlasně tito sousedé:

Pantatínek: Václav Pohořal
Rychtář: Alois Povýšil
Místorychtář: František Pác č.p. 19
Škrabák: František Vajgrt
Obecní škrabák: Josef Povýšil
Důchodní: Josef Nesvorný
Kontribuční: Josef Špringer
Šafář: Josef Švejda
Dráb: Josef Povýšil č.p. 70
Ponocný: Antonín Svoboda
Rychtářka: Aloisie Vajgrtová
Konšelé: František Pác č.p. 69, Jan Povýšil, Jan Procházka, Jan Špringer, František Boháček, Josef Povýšil č.p. 40, František Devera
Místokonšelé: Antonín Vycpálek, František Veselý
Slídilové: František Povýšil č.p. 21, František Povýšil č.p. 30

Bylo usneseno, že sedění se budou odbývati vždy první neděli v měsíci, rychtu propůjčil krčmář ve svém hostinci bezplatně. Kontribuce byla stanovena na 20 haléřů měsíčně. Schváleno bylo zakoupení baráčku, soused Josef Povýšil zhotoví zdarma Právo rychtářské.

Postupně byli přijímáni další členové, někteří i ze sousedních Černých Voděrad, kteří si však v následujícím roce založili svou vlastní OB ve své vesnici.

Zvánovičtí baráčníci se s chutí ujali své činnosti v obci, pořádali zábavy a různé jiné akce, získávali tak příjem do své truhlice. Těchto peněz bylo využíváno na dobročinné účely, např. škole na učební pomůcky, vyplácení podpory svým členům v době nemoci. K tomuto účelu byli ustanoveni tak zvaní „felčaři“, kteří měli tuto činnost na starosti. Záhy si Baráčníci založili svoji knihovnu, do které přispívali mnozí darováním knih a postupně ji doplňovali nákupem nových.

Později byli pořizovány i některé zemědělské stroje a nářadí, které si členové za mírný poplatek zapůjčovali, např. trier a mlýnek na čištění obilí, kultivátor a dvoják, strojek na setí jetele a pod.

Baráčníci ve Zvánovicích se podíleli i na kulturním dění v obci. Hrálo se divadlo, pořádaly se májové slavnosti, staročeské dožínky, ve spolupráci s mládeží se uskutečňovaly krojované průvody z polí do obce, kde se na návsi odehrávaly dožínkové scény spojené s tančením České i Moravské besedy. Udržovaly se i pouťové slavnosti, staročeské posvícení, které se drželo tři dny. Taneční veselice se odbývala nejen v neděli, ale i v pondělí se držela „pěkná hodinka“ a v úterý ještě „sousedská“.

V dnešní době se přes veškerou snahu příliš nedaří tyto staročeské zvyky udržovat. Snažíme se proto získávat nové členy do svých řad, aby tento národopisný spolek v Čechách nezanikl.

V naší obci se od jejího založení vystřídali do dnešní doby tito rychtáři:
1910 Povýšil Alois
1919 Nesvorný Josef
1929 Pác František
1957 Kulíšek Jan
1959 Zámyslický František
1960 Polák Josef
1962 Chytra František
1975 Zeman Alois
1976 Procházka Bedřich st.
1980 Chytra František
1988 Tománek František
Poskočil František

Za dobu trvání naší obce bylo vykonáno více než 700 zasedání. Největší počet zasedání byl v letech 1910, 1911 a to 20 x. Nejmenší počet zasedání byl v letech 1941, 1942, 1943 a 1980.

Syndiků bylo od založení naší obce 16, a to Vajgrt Frant. 1910, Špringer Josef 1913, Povýšil Ludvík 1924, Zámyslický Frant. 1925, Gernert Ant. 1939, Chytra Frant. 1947, Soukup Josef 1949, Novák Josef 1950, Chytra Frant. 1960, Povýšil Václav 1964, Medřický Jan 1965, Broukal Lad. 1969, Zeman Alois 1977, Tománek Frant. 1985, Zídka Josef. Nyní tuto funkci vykonává tet. Milada Poskočilová.