Tělocvičná jednota Sokol

V roce 1910 byl ve Zvánovicích založen Vzdělávací spolek. Někteří jeho členové chodili cvičit do Sokola do Ondřejova. Rozhodli se, že sami stačí na založení vlastní Tělocvičné jednoty, což se jim za podpory místního občanstva a hlavně místního učitele Rad. Šťovíčka podařilo. Členové Sokola zatoužili mít vlastní stánek, kde by mohli cvičit. V roce 1926 se jim naskytla možnost zakoupení hostince č.p. 6 od pana Václava Medřického za 80 000 Kč. Sokolové měli na hotovosti jen 20 000 Kč, které získali z výtěžků zábav, besídek a divadelních představení. Zbytek byl získán dlužními podíly a půjčkou.

Tak měli již 26. května 1926 vlastní Sokolovnu. Kromě sálu byla hospoda propachtována panu Sedláčkovi za 5 200 Kč ročně. Podíly byly splaceny za 6 roků. Bylo zakoupeno tělocvičné nářadí a chodilo se cvičit. Mísntí Sokolové se zúčastňovali i na Všesokolských sletech. Dokonce si též pořídili vlastní jeviště. Oponu a kulisy maloval akademický malíř Medřický z Plzně.

Všechno snažení bylo přerváno příchodem druhé světové války. Přes různá omezení spolek nezanikl a působí i v současnosti.