Zprávy o dění v obci

Autobusová doprava

09.12.2010 17:30
Od 12.12.2010 začíná platit nový jízdní řád. To znamená pro naši obec, že se začnou používat nově vystavěné zastávky na Kádově. Dopravce upozornil obec na zvýšení jízdného od 1.1.2011 a o rušení některých spojů. O zrušení určitých spojů rozhodne Zastupitelstvo Středočeského kraje po vyhodnocení, a...

Mateřský klub

09.12.2010 17:36
  Pokračujeme….   Od 3.11.2010 každou středu od 10h (kromě prázdnin) v rozšířených prostorech Obecní knihovny ve Zvánovicích. Zveme malé děti 0-6 let, jejich maminky, babičky, tatínky,… Program: písničky s kytarou a obrázky, říkanky, maličké hry, malování, vyrábění a také...

Volby do Zastupitelstva obce

13.09.2010 10:54
Volby proběhnou ve dnech 15. a 16. října 2010. Byla zaregistrována jedna kandidátní listina ve složení: Švarc Jaroslav, Hudecký Ivan, ing. Knížek Josef, Červenková Marcela, Veselý Zdeněk, Pácová Stanislava, Povýšil Václav, Matys František, Lazar Jindřich. (Další informace na Úřední desce -...

Vodovod

13.09.2010 10:52
Při dokončování vodovodu v obci je v současné době zapotřebí, aby občané, kteří se napojují na vodovod, urychleně připravili na svých pozemcích výkopy pro  položení potrubí do objektů, tak aby bylo možno napojit vodoměry. Tyto práce je nutné provést do poloviny října 2010. Koncem...

Kanalizace

13.09.2010 10:50
Výstavba kanalizace a čističky přechází do příštího roku, kdy bude ukončena. Vlastní připojování na  potrubí kanalizace se bude provádět po dokončení výstavby čistírny odpadních vod, to znamená zhruba kolem pololetí příštího roku. Do té doby bude provedeno zpevnění místních komunikací, z...

Vodovod a kanalizace - uzavírání smluv a příspěvek na kanalizační přípojku

22.04.2010 22:35
Pokračuje výstavba vodovodu, především vodovodních řadů v obci. V měsíci květnu bude zahájeno provádění přípojek k jednotlivým domům, případně na nezastavěné parcely. Postup bude probíhat od okrajů obce (od Třemblat, Boučí, Marjánka, Kádov) tak, aby byl ponechán volný průjezd k Dolejšímu ...

Sběr nebezpečného odpadu

22.04.2010 22:47
Sběr nebezpečného odpadu se v letošním roce uskuteční dne 11.5 a 14.9 na obvyklém místě. Sběr pneumatik (pouze na osobní auta) 24.6.

Nová autobusová zastávka

22.04.2010 22:44
Dne 13.4.2010 proběhlo místní šetření ohledně zřízení a umístění 2 autobusových zastávek na Kádově. Výstavba zastávek bude provedena v druhém pololetí letošního roku v prostoru "U Vrtule".

Pobočka mateřské školy

22.04.2010 22:39
Pro naprostý nedostatek míst v okolních mateřských školkách, především pro předškolní děti, probíhá se sousední obcí Ondřejov jednání o zřízení dočasné školky v prostorách bývalého Obecního úřadu v č.p.99. Tato dočasná školka by byla pod správou MŠ v Ondřejově od 1.9.2010. 

Informace OÚ zveřejněné ve Zpravodaji Mlýnské kameny č. 1/2010

22.04.2010 22:13
Vodovod Zvánovice V současné době jsou podepisovány Smlouvy o finančním příspěvku na technickou infrastrukturu obce Zvánovice a o zřízení vodovodní přípojky. Tyto smlouvy jsou uzavírány na základě vámi podaných žádostí o zřízení vodovodní přípojky a napojení na obecní vodovod. Rovněž se...