Sbor dobrovolných hasičů

Historie SDH Zvánovice


hasici.jpg V roce 1891 byly učiněny první kroky k ustanovení Sboru dobrovolných hasičů ve Zvánovicích. Hlavní příčinou založení tohoto spolku bylo několik požárů ve Zvánovicích v letech 1890 - 1891.

Byly sestaveny a sepsány stanovy a zaslány k Vysokému c. k. místodržitelství do Prahy ke schválení. Mezi tím hlouček zakladatelů povzbuzoval občany místní i Třemblatské ke svornému spolupůsobení. Koncem roku 1891 došly schválené stanovy. V té době už bylo přihlášeno 20 činných členů a 41 přispívajících.

Počátkem následujícího roku byla uskutečněna první sbírka pro činné členy. 24.ledna byl pořádán nejen první hasičský ples, nýbrž i první ples ve Zvánovicích vůbec. Čistý výnos z něho byl nad očekávání slušný. V lednu dostalo mužstvo první pěkný služební šat, v němž se od té doby vždy v neděli zúčastnilo cvičení. V březnu se sbor přihlásil za člena Župní jednoty Podlipanské v Přišimasech. V tomto měsíci se též hasiči zúčastnili při hašení požáru ve Svojeticích.

Mužstvo bylo postupně dovybavováno sekyrkami, noži, pasy (2 lezecké). Sbor zaopatřil trubku, 2 signálky, knihu cvičební, knihy úřední, pochodeň. Darem obdržel 2 háky trhací. Sbor dosud postrádá: helem, žebříků, košíků, lana a větší zásoby hadic. Tyto a další potřebné věci byly postupně pořizovány, především z výnosů plesů a zábav pořádaných sborem. K úschově stříkačky sloužila obecní kůlna, která stávala blízko obecní studny pod školou. Současná požární zbrojnice u rybníka byla postavena teprve v roce 1949 a později rozšířena přístavbou.

V dalších letech probíhal praktický výcvik i teoretická příprava a společná cvičení se sbory okolních obcí. Sbor se zúčastňoval při hašení požárů nejen ve Zvánovicích, ale i v okolních obcích, např. ve Třemblátě, Struhařově, Klokočné, Svojeticích, Voděradech, Ondřejově a Turkovicích. 11. srpna 1895 se 7 členů zúčastnilo slavnostního průvodu na Národopisné výstavě v Praze. Roku 1897 byla zřízena Župa Posázavská se sídlem v místě starosty, ke které přistoupily též okolní sbory.

Tolik o počátcích hasičského sboru ve Zvánovicích. Spolek působí v obci již 114 let. V roce 2003 přijalo zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku Požární řád obce a dodatek k této vyhlášce o zřízení jednotky SDH, což představuje 15 členů, kteří byly navrženi z řad dobrovolných hasičů.