Svazková škola Ondřejov

Rozpočet na rok 2023                                  Vyvěšeno  9.1.2023
 
 
 
Návrh rozpočtu na rok 2023                         Vyvěšeno 9.12.2022
Návrh střednědobého výhledu 2024-25          Vyvěšeno 9.12.2022
 
 
Návrh závěrečného účtu 2021                 Vyvěšeno 20.4.2022
    Zpráva o přezkoumání hospodaření
    Výsledovka
    Rozvaha
    Fin 2-12
    Příloha
 
 
 
 
Rozpočet na rok 2022                                  Vyvěšeno  24 .1.2022
 
Rozpočtové opatření č. 1/2022                    Vyvěšeno 5.10.2022
 Rozpočtové opatření č. 2/2022                     Vyvěšeno  5.1.2022
                                                                
Střednědobý rozpočtový výhled                    Vyvěšeno 24.1.2022
 
Návrh rozpočtu na rok 2022                     Vyvěšeno 7.12.2021
Návrh střednědobého výhledu 2023-24     Vyvěšeno 7.12.2021


 
 
 
Závěrečný účet 2020   schválený              Vyvěšeno 7.7.2021

    Zpráva o přezkoumání hospodaření
    Výsledovka
    Rozvaha
    Fin 2-12
    Příloha

Návrh závěrečného účtu 2020                  Vyvěšeno 13.4.2021
    Zpráva o přezkoumání hospodaření
    Výsledovka
    Rozvaha
    Fin 2-12
    Příloha
 
- rozpis rozpočtu                                    Vyvěšeno 13.1.2021
 
Střednědobý rozpočtový výhled               Vyvěšeno 13.1.2021
 
Návrh rozpočtu na rok 2021                    Vyvěšeno 14.12.2020
 
 
Závěrečný účet 2019   schválený              Vyvěšeno 14.8.2020

    Zpráva o přezkoumání hospodaření
    Výsledovka
    Rozvaha
    Fin 2-12
    Příloha

 
Návrh závěrečného účtu 2019                  Vyvěšeno 25.6.2020
    Zpráva o přezkoumání hospodaření
    Výsledovka
    Rozvaha
    Fin 2-12
    Příloha
 
 
- rozpis rozpočtu                                Vyvěšeno 8.4.2020
 
Rozpočtové provizorium na rok 2020    Vyvěšeno 6.1.2020
Návrh rozpočtu na rok 2020                 Vyvěšeno 13.3.2020
 
 
 
Závěrečný účet 2018                           Vyvěšeno 1.7.2019

 

Návrh závěrečného účtu 2018               Vyvěšeno 11.6.2019
    Zpráva o přezkoumání hospodaření
    Účetní závěrka
    Příloha č. 1
    Příloha č. 2
    Příloha č. 3

 

   

 

Návrh rozpočtu na rok 2019                    Vyvěšeno 5.12.2018

Rozpočet na rok 2019                            Vyvěšeno 27.12.2018

 

Rozpočtové provizorium 2018

Návrh rozpočtového výhledu  2018 - 2021   

Schválený rozpočtový výhled 2018 - 2021

Návrh rozpočtu 2018

Rozpočet 2018

 Rozpočtové opatření č. 1 

Návrh závěrečného účtu 2017