Studny

Obecní studna na návsi pod školou má silný pramen a dříve sloužila jako zdroj pitné vody pro obyvatele, kteří neměli vlastní studnu. Kdy byla zbudována nevíme, nachází se na ní však letopočet 1842. V obecní kronice je zmínka o opravě studny v roce 1914. Do tohoto roku byla nad studnou kaplovitá roubená stavba a voda se čerpala pumpou od fy Vačkář z Prahy. Pumpa při velké frekvenci byla většinou polámána a potřebovala stále značných nákladů. Přikročeno tudíž k přeložení studně a tato vyzděna, až voda vystoupila do výše, kde odpad vody rourou vytékal do puten, tak že samočině se putny naplňovaly, což bylo pohodlné pro občanstvo a úspora obci.

Roku 1921 byla zřízena druhá obecní studna před domem č. p. 5. Sloužila především k odběru vody pro napájení dobytka. Dnes již tato studna není využívána.