Škola

Za Marie Terezie konečně pomýšleno na to zříditi školu i ve Zvánovicích. Stálé vyučování dosud zřízeno nebylo. Ve zdejší obci započalo stálé učení r. 1787, vyučovati započal jakýsi kaprál, o jehož osudech a bližších zajímavých okolnostech se pisatel těchto řádků nemohl doptati.

Vyučování započal - budovy školní nebylo- u Krejcárků č. 39 (Rodina Krejcárkova držela úřad „obecního poseláka“). Spočátku zřízeno pomocnické místo a příjem vyměřěn na 70 zl. Vedlejší příjem záležel v tzv. „posnopném“. Sousedé odváděli každý určitý počet snopů žita, ovsa, hrachu. Stará budova byla nevyhovující svou velikostí i stavem, musely býti pronajímány místnosti k vyučování v jiných domech.

Dne 14. září 1878 byla dokončena nová školní budova, v jednom poschodí se dvěma školními světnicemi a rozsáhlou světnicí pro tělocvik. Její výstavba stála celkem 12 100 zlatých. Později zde byla zřízena i hospodářská škola. Svému účelu budova sloužila až do roku 1985.