Rybníky

Kdy byl zbudován rybník na návsi není známo. Roku 1757 je v soupisu majetku panství Komorní Hrádek, ves Zvánovice, uváděn obecní n ásadní rybník na 6 kop. V obecní kronice je zaznamenáno, že roku 1909 byl postaven nový taras u hráze rybníka ze žulového kamene, na místo dřívější břidlice, která se neustále bořila. Roku 1930 byl postaven most u splavu na hrázi, a byla provedena výměna potrubí u rybníka - cementové roury místo dřevěného potrubí.

Roku 1936 bylo započato se stavbou „Nového“ rybníka na průhoně. Kolaudace proběhla 10. 6. 1937 a byl nazván „Průhoňákem“.