Kaple sv. Jana Nepomuckého

Ve Zvánovicích jest mešní kaple sv. Jana Nep. Vystavěna byla nákladem 810 zl. za faráře Horáčka, jenž o stavbu tuto velikých zásluh sobě získal. Dal ji vystavěti tak, aby mohla tvořiti presbytář, kdyby snad jednou k stavbě kostela ve Zvánovicích přikročeno bylo. Kaple byla požehnána dne 4. května 1837.

Stojí na místě, kde od nepamětných dob bývala dřevěná zvonička. Jest to staveníčko obdélníkové, klenuté, třemi boky zakončené. Část obdélníková osvětlena jest z každé strany polokruhovým okénkem. V průčelí jest trojhranný štít. Uprostřed na klenbě spočívá zděná lucernovitá vížka. Je obklopena čtyřmi mohutnými lípami, z nichž jedna je památkově chráněna. Uvnitř jest oltářík se sochou sv. Jana Nepomuckého. Na kruchtě bývaly varhany, po jejich zničení nahrazeny harmoniem, které už též zchátralo.

Ve věžičce býval zvon. O jeho osudu se zmiňuje zápis v Pamětní knize Ondřejovské fary: „Dne 17.11.1916 v pátek přišli dělníci s řetězy a kladivy, aby sňali zvony, vlastně rozbité schodili.“ Takto skončily zvony v Ondřejově, Hradových a Kostelních Střimelicích, Kalištích a ve Zvánovicích - z kaple i zvoničky na návsi. Zvony byly roztaveny a použity pro válečné účely. V roce 1932 dala opraviti na svůj náklad oltář paní Peřinová z Prahy, rozená Křivánková ze Zvánovic. Věnovala též nový zvon, který prý sama přivezla na trakaři. Tento zvon vyzváněl o nedělích a svátcíh, zvoníkem byl pan František Jordán. V době německé okupace byl zvon opět sejmut a zničen. Dlouhá léta byla kaple bez zvonu. Až v roce 2006 byl pořízen nový zvon.