Hřbitov

Dříve se pochovávalo do Kostelních Střimelic na hřbitov okolo kostela sv. Martina (přibližně od roku 1300).

18. února 1923 bylo v obecním zastupitelstvu prvně předneseno přání o postavení obecního hřbitova. V červnu 1927 směnil pan Josef Trojánek pozemek v Olšinách obci na hřbitov a obec mu postoupila pole a louku proti Krčmářovi. 1. října téhož roku se započalo se stavbou. 2. prosince byl na zdejším hřbitově pohřben jako první chlapec Jetenský. Roku 1928 byl zvolen obecním hrobníkem pan František Pác.