Pojmenování ulic

Návrh na označení ulic v naší obci byl schválen v roce 1974. Ve skutečnosti byly vývěskami označeny jen některé ulice, mnoho vývěsek zůstalo zapomenuto ve skladu. Ty byly nalezeny náhodně až v roce 2003, kdy bylo provedeno i jejich umístění. Mnoho občanů tak vůbec netušilo, kolik je ve Zvánovicích ulic a jak se která jmenuje. Proto jsem se pokusila sestavit jejich seznam s aktuálními údaji až do současnosti. Popis umístění ulic jsem převzala přesně podle dokumentu v obecní kronice z r. 1974, (proto je zde uvedeno např. u národního výboru a jména vlastníků domů v té době), zahrnutí staveb do příslušných ulic je převzat z internetových stránek Registru adres v ČR. V roce 1997 byl obecním úřadem upraven seznam ulic, některé názvy se přestaly užívat. V poslední době vznikly dvě ulice a to K Habru a Nová.

č.p. = číslo popisné,domy

č.e .= číslo evidenční,chaty

Borecká - Kádovská - směr Bubeník (Jiří)> č.p. 111, 112, 138
Družstevní - Mírové náměstí - Růžové náměstí(okolo Nováka)č.p.46,118
Habrová - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic. č.e. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,
Javorová - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic. č.e. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
K Habru - pojmenována později, nové domy u obce Struhařov č.p. 171, 172, 173, 174, 176
Kádovská - hlavní ulice na Kádově č-p. 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 105, 110, 113, 117, 125, 145, 151,
Krátká -Mírové náměstí - Růžové náměstí (Mlčuch - Lacina) č. p. 62, 81
Lesní - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic. č.e. 83, 89, 91, 92
Lipová - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic. č.e. 71, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 90
Luční - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic.
č.e. 27, 28, 29, 65, 67, 68, 69
Mírové náměstí - u národního výboru č.p. 25, 26, 30, 43, 60, 80,82,
Na Boučí - Ondřejovská - les Boučí č.p. 67, 106, 114, 115, 181 č.e. 106
Na Kádově -nově vzniklá v r. 2005 č.p. 192
Na Marjánce - Vládní - přes Marjánku - Rekreační č.p. 119, 120, 121, 122, 124, 130, 141, 146, 147, 152, 157, 160,
Na Vyhlídce - Ondřejovská - Povýšilovo pole č.p. 136, 162 č.e. 115
náměstí U kaple - u kaple č.p. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 54, 56, 57, 85, 107, 150, 159, 167,
Nová - pojmenována později, směrem z ulice Školní (proti bývalé škole) č.p. 168
Okružní -Mírové náměstí -Voděradská č.p. 19, 20, 21, 27, 52, 53, 129
Ondřejovská - Mírové náměstí - směr Ondřejov č.p. 18, 38, 42, 50, 51, 70, 72, 73, 76, 87, 92, 100, 116, 123, 134, 135, 143, 161, 164, 169, 183, 185 č.e. 107, 108, 109
Pionýrská - Kádovská - cesta k pionýrskému táboru, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic.
Pod lesem - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic. č.e. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 70, 72, 74, 76, 78, 80
Pod strání - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic. č.e. 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66
Podhornická - na Kádově - Pác, Zámyslický Jan č.p. 139, 140, 142,
Příčná - Vládní - Okružní (u „Řezníků“), od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic.
Rekreační - Vládní - obecní les č.p. 66, 104, 108, 109, 126, 170, č.e. 96, 97, 99, 100, 101,
Růžové náměstí - hlavní náměstí při vjezdu do obce č.p. 1, 3, 4, 5, 24, 36, 37, 44, 58, 63, 106, 133, 148, 158,
Sluneční - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic.
Spojovací - chatová osada Karkoška č.e. 42, 43, 44, 45, 59,
Struhařovská - Růžové náměstí - ke Struhařovu (Sobotka) čp. 84, 148
Školní - od Růžového náměstí až po Mírové náměstí č.p. 31, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 59, 64, 65, 74, 83, 88, 99
Třemblatská - směr ke Třemblátu č.p. 49, 91, 131, 137, 149, 155, 184, 187
U Habru - pojmenována později, nové domy u obce Struhařov č.p. 132, 166
U rybníka - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic.
U studánky - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic. č.e. 30, 031, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
V Olšinách - z ulice Třemblatská směrem k Ostré Hůře č.p. 75, 144, 186
Višňová - chatová osada Karkoška, od roku 1997 není v oficiálním seznamu ulic. č.e. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ,98,
Vládní - Mírové náměstí - Rekreační č.p. 28, 29, 45, 47, 48, 55, 61, 68, 71, 77, 78, 86, 89, 90, 98, 127, 156, 165, č.e. 102, 103,
Voděradská - Růžové nám. - nám. U kaple, nám. U kaple - Kádov č.p. 6, 7, 8, 13, 22, 23, 41, 69, 79
 
Neuveden název ulice - (podle centrálního registru adres) č.p. 154 (hotel Legner - Jevany, bývalý pionýrský tábor) č.e. 93, 94, 95, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 114