Platby, bankovní spojení

Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: 9120201   Kód banky: 0100

Variabilní symbol:
1345 poplatek za odpad
1341 poplatek ze psa
1345 poplatek z ubytovací kapacity
2131 poplatek za pronájem pozemku
2132 poplatek za pronájem budovy
3632 poplatek z hrobového místa

Za uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné, popřípadě číslo chaty.

U poplatku z hrobu uvést číslo hrobu, popř. do zprávy pro příjemce jméno a příjmení plátce.

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol se neuvádí.