Zastupitelé obce

Jaroslav Švarc
starosta

Petr Jindra
místostarosta

Jindřich Lazar
předseda Finančního výboru

Ing. Josef Knížek
předseda Kontrolního výboru

Ing. Jiří Dvořák
předseda Výboru pro kulturu, rozvoj obce a životní prostředí

Marcela Červenková
člen Finančního výboru

Ivan Hudecký
člen Finančního výboru

Mgr. Bc. Kateřina Splavcová
člen Kontrolního výboru

Ivan Kytka
člen Kontrolního výboru

Petr Lněnička
člen Výboru pro kulturu, rozvoj obce a životní prostředí

Václav Povýšil
člen Výboru pro kulturu, rozvoj obce a životní prostředí

Zdeněk Veselý
člen Výboru pro kulturu, rozvoj obce a životní prostředí

Jiřina Bartáková
člen Výboru pro kulturu, rozvoj obce a životní prostředí