Zastupitelé obce

Zastupitelstvo obce
Petr Jindra
starosta
 
Ing. Jiří Dvořák
místostarosta
 
Jindřich Lazar
Ing. Tomáš Hakl
Bc. Ivana Kubištová, MBA
Petr Lněnička
Miroslav Splavec
Jan Zámyslický
Ing. Josef Knížek
Ivan Hudecký
Jiřina Bartáková
 
Finanční výbor
Jindřich Lazar, předseda Finančního výboru
Ing. Tomáš Hakl, člen Finančního výboru
Bc. Ivana Kubištová, MBA, člen Finančního výboru
 
Kontrolní výbor
Ing. Josef Knížek, předseda Kontrolního výboru
Miroslav Splavec, člen Kontrolního výboru
Petr Lněnička, člen Kontrolního výboru
 
Kulturní a sociální výbor
Bc. Ivana Kubištová, MBA, předseda výboru
Petr Lněnička, člen výboru
Jan Zámyslický, člen výboru
Jiřina Bartáková, člen výboru
Ing. Jiří Dvořák, člen výboru
Soňa Jindrová, člen výboru
Jaroslav Švarc, člen výboru
 
Výbor pro rozvoj obce
Ing. Jiří Dvořák, předseda výboru
Ivan Hudecký. člen výboru
Jindřich Lazar, člen výboru
Miroslav Splavec, člen výboru
Petr Jindra, člen výboru
Zastupitelstvo obce
Petr Jindra
starosta
Ing. Jiří Dvořák
místostarosta
Jindřich Lazar
Ing. Tomáš Hakl
Bc. Ivana Kubištová, MBA
Petr Lněnička
Miroslav Splavec
Jan Zámyslický
Ing. Josef Knížek
Ivan Hudecký
Jiřina Bartáková
Finanční výbor
Jindřich Lazar, předseda Finančního výboru
Ing. Tomáš Hakl, člen Finančního výboru
Bc. Ivana Kubištová, MBA, člen Finančního výboru
Kontrolní výbor
Ing. Josef Knížek, předseda Kontrolního výboru
Miroslav Splavec, člen Kontrolního výboru
Petr Lněnička, člen Kontrolního výboru
Kulturní a sociální výbor
Bc. Ivana Kubištová, MBA, předseda výboru
Petr Lněnička, člen výboru
Jan Zámyslický, člen výboru
Jiřina Bartáková, člen výboru
Ing. Jiří Dvořák, člen výboru
Soňa Jindrová, člen výboru
Jaroslav Švarc, člen výboru
Výbor pro rozvoj obce
Ing. Jiří Dvořák, předseda výboru
Ivan Hudecký. člen výboru
Jindřich Lazar, člen výboru
Miroslav Splavec, člen výboru
Petr Jindra, člen výboruZastupitelstvo obce
Petr Jindra
starosta
Ing. Jiří Dvořák
místostarosta
Jindřich Lazar
Ing. Tomáš Hakl
Bc. Ivana Kubištová, MBA
Petr Lněnička
Miroslav Splavec
Jan Zámyslický
Ing. Josef Knížek
Ivan Hudecký
Jiřina Bartáková
Finanční výbor
Jindřich Lazar, předseda Finančního výboru
Ing. Tomáš Hakl, člen Finančního výboru
Bc. Ivana Kubištová, MBA, člen Finančního výboru
Kontrolní výbor
Ing. Josef Knížek, předseda Kontrolního výboru
Miroslav Splavec, člen Kontrolního výboru
Petr Lněnička, člen Kontrolního výboru
Kulturní a sociální výbor
Bc. Ivana Kubištová, MBA, předseda výboru
Petr Lněnička, člen výboru
Jan Zámyslický, člen výboru
Jiřina Bartáková, člen výboru
Ing. Jiří Dvořák, člen výboru
Soňa Jindrová, člen výboru
Jaroslav Švarc, člen výboru
Výbor pro rozvoj obce
Ing. Jiří Dvořák, předseda výboru
Ivan Hudecký. člen výboru
Jindřich Lazar, člen výboru
Miroslav Splavec, člen výboru
Petr Jindra, člen výboru