Nový zvon

V roce 2006 byla uspořádána sbírka na nový zvon s elektrickým pohonem a v témže roce byl zvon pořízen. Od té doby zvoní 2 x denně - ve 12 a 19 hodin.

 Odlévání zvonu

 Žehnání zvonu