Zpráva za rok 2008

17.03.2009 11:22

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Chtěli bychom Vás seznámit s činností místní rybářské organizace v roce 2008. V loňském roce jsme měli 73 členy. Jsou mezi námi nejen obyvatelé Zvánovic, ale také okolních obcí a chataři. Jak je z toho patrné, nejsme právě malá organizace a na zajištění činnosti potřebné k výkonu rybářského práva je potřeba vykonat mnoho práce nejen fyzické, ale i organizační. Toto nám zajišťoval sedmičlenný výbor. Hlavní náplní naší činnosti, mimo vlastního rybaření, byla starost o rybí obsádku, zarybňování, údržba a zajišťování pořádku kolem rybníků svěřených naší organizaci. Další velkou akcí byla přístavba skladových prostor u naší klubovny. Všechny tyto práce byly prováděny brigádně našimi členy v jejich volném čase. V loňském roce, tak jako v letech předešlých, jsme na zahájení sezóny uspořádali rybářské závody jak pro mládež, tak pro dospělé. Obě akce byly úspěšné za velké účasti dětí i dospělých. Jednou z důležitých náplní naší činnosti byla práce s mládeží. Do rybářského kroužku dochází 11 dětí. Po odborné a organizační stránce se o kroužek starají členové výboru za vydatné pomoci některých dalších členů a v neposlední řadě i rodičů a příznivců dětí. Práci s mládeží bylo věnováno mnoho času a úsilí. Uspořádali jsme pro kroužek celotýdenní táborový pobyt v době hlavních prázdnin, od 2. Srpna 2008 na Slapské přehradě v chatové osadě ve Zrůbku. Ubytování v chatkách přímo na břehu zátoky děti uchvátil. Na celý pobyt byl zajištěn program, pořádaly se zábavné a vědomostní hry. Večerní posezení u ohýnku bylo každodenně. Dětem se tábor moc líbil a už se těší na jeho opakování v letošním roce. Bohužel, ke konci loňského roku lidská nezodpovědnost, lajdáctví a bezohlednost způsobila našim revírům Stará i Nová zničující ránu hromadnou otravou rybí obsádky. Postižen byl i celý Zvánovický potok a je jen otázkou času, kam se až tato otrava po vodoteči dostane. Naší místní organizaci tak vznikla nevídaná škoda, neboť nejenže uhynulo asi 1000 kg ryb, mezi nimiž byla celá řada jedinců trofejních velikostí, nejen kaprů a mnoha dalších druhů, ale zřejmě došlo i ke kontaminaci sedimentárního bahna. Touto smutnou událostí tak byla zmařena velká část práce našich členů, kteří v loňském roce odpracovali 1486 brigádnických hodin. Zatím je toto neštěstí řešeno Českou inspekcí životního prostředí Praha a dále Policií České republiky, ke které bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Mimo jiné jsme požádali o pomoc i Radu Českého rybářského svazu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu ve Zvánovicích za významnou podporu naší činnosti a současně požádat o pomoc při odstraňování potíží, které nás čekají při řešení již výše zmíněné smutné události.

Z pověření výboru MO ČRS napsal člen výboru Václav Horych

Zpět