Zpráva o činnosti spolku za rok 2008

17.03.2009 11:30

V sobotu 21. února 2009 jsme se sešli na našem výročním sedění, za hojné účasti hostů, především sousedů a tetiček z okolních i vzdálenějších obcí. Po slavnostním zahájení podali jednotliví činovníci své zprávy a soused vzdělavatel četl úryvky ze staré obecní kroniky. Následovaly zdravice zástupců obcí, žup a dalších spolků – hasičského, rybářského a Sokola. Starosta obce nás informoval o dění v obci a přečetl článek o památných Zvánovických lípách, které jsme loni spolu s obecním úřadem navrhli do soutěže Strom roku.

Naše obec má v současné době 58 členů, převážně ze Zvánovic a sousedních Černých Voděrad. V loňském roce z našich řad odešli na věčnost: tetička Jarmila Zámyslická, soused Josef Zámyslický – dlouholetý pantatínek a soused Rudolf Trojánek – dlouholetý berní.

Uplynulý rok byl opět bohatý na různé události. Scházeli jsme se na našich sezeních a naši delegáti se zúčastňovali župních sedění. Tak jako každý rok i loni jsme uspořádali tradiční Maškarní ples, pro naše tetičky připravili sousedé posezení ke Dni matek a o Pouťové zábavě nám vyhrávali oblíbení „Staropražští heligonkáři“. V červenci, na svátek Jana Husa, jsme položili kytici k jeho pomníku a udělali pro občany posezení u ohně. Koncem prázdnin se konal zájezd do Českých Budějovic na výstavu „Země živitelka“. V září jsme ve spolupráci s dalšími spolky a obecním úřadem podíleli na přípravě Setkání rodáků, občanů a přátel obce Zvánovice, které se konalo již potřetí. V předvečer Štědrého dne jsme uspořádali setkání se spoluobčany u kapličky. Zazněly koledy a všem přítomným byl pro zahřátí podáván horký čaj a grog.

Chci všem poděkovat za dobrou práci pro spolek. V tomto roce Vám přeji spokojenost a pevné zdraví.

František Poskočil,

 rychtář OB Zvánovice 

Zpět