Vítání občánků - seznamy

13.03.2013 13:25

Dítě získává po narození trvalý pobyt  podle místa trvalého pobytu matky. Není povinností rodičů dítě přihlašovat, avšak žádáme rodiče, aby tak učinili. Ohlašovna se o narození dozví se zpožděním a včasné ohlášení nám pomůže např. při sestavování seznamů pro vítání občánků nebo předpokladu potřeby míst v MŠ.

Rodiče, vyplňte prosím za své děti přihlašovací kartu ( žlutý lístek) a odevzdejte jej na OÚ.

Děkujeme

Zpět