Tašky na třídění odpadu

05.08.2014 14:15

Tašky na třídění odpadu

Firma –A.S.A, spol. s r. o. nabízí pro občany naší obce tašky na třídění odpadu. Cena jedné sady je 85 Kč. Občané s trvalým pobytem v obci, kteří mají včas a řádně uhrazený poplatek za likvidaci odpadu, zaplatí zvýhodněnou cenu 50 Kč ( 35 Kč přispívá obec).

Rozměr jedné tašky je 33x33x50 cm.

Zájemci se mohou nezávazně informovat na obecním úřadu, kde je vystaven vzorek tašek. Jejich prodej bude zahájen po dodání firmou.

Zpět