Svoz odpadu - mimořádná opatření, informace od firmy FCC

24.03.2020 11:27

Mimořádná opatření spojená se šířením viru SARS-CoV-2 způsobující
onemocnění COVID-19


1. Svoz odpadu probíhá pouze z odpadových nádob. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo nádoby.

2. Odpad do nádob dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.

3. Víko nádoby vydezinfikujte!

4. Nádoby vystavujte večer před svozem a to přímo ke komunikaci. Jedeme v nouzovém režimu svoz může proběhnou v jiný čas než obvykle.

5. Neblokujte telefonní linky. Neřešte prosím jednotlivé reklamace. Nemáme kapacitu na to, abychom se vraceli pro jednu či dvě nevysypané nádoby. Pokud nebude svezena větší část obce (celá ulice, čtvrť apod.) napište nám e-mail s danou lokalitou. Jakmile to bude možné, budeme vás kontaktovat. Odpad navíc je možné, v těchto výjimečných případech, při dalším svozu vyvézt pouze, pokud bude vložen do 2 pevných pytlů (určených k ukládání směsného odpadu) a pevně zavázán.

6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle kontejnerů určených na tříděný odpad.

7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.

8. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR. Svoz provádíme v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků.

9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou, vzhledem k zákazu vycházení, do odvolání zrušeny.

10.Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte doporučenou vzdálenost.

Věříme, že na základě přijatých opatření minimalizujeme ohrožení občanů i našich pracovníků a zajistíme udržitelnost svozu odpadu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.
FCC Česká republika, s.r.o.

Zpět