Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení

16.05.2019 06:00

Odvoz bude uskutečněn v ranních hodinách z prostoru dvora za budovou Obecního úřadu, Růžové nám. 158,

ve čtvrtek 16. května 2019.

Odpad je možné odevzdávat před tímto termínem na sběrném místě v provozní době:

středa, pátek, neděle, vždy od 15 do 18 hodin.

Je možné odevzdat:

rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, motorové oleje, barvy, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, léky, baterie a akumulátory, lednice, televize a jiné drobné elektro.

 

Nebere se:

eternit, boilery, velké lednice a mrazáky z prodejen nad 45 kg, nekompletní nebo rozbité zařízení, pneumatiky (na sběr pneumatik bude ohlášen samostatný termín).
 

Zpět