Svoz bioodpadu v roce 2017

11.03.2017 20:56

Svoz bioodpadu bude probíhat ve středu v sudém kalendářním týdnu od 5.4.2017 do 29.11.2017.

Informace svozové firmy FCC

Známky na nádoby budou vydány po zaplacení poplatku za odpad v pokladně OÚ v úředních hodinách. Bez vylepené známky na rok 2017 nebudou nádoby vyváženy!

Zpět