Proč třídit odpad

01.02.2019 12:33

Důvodů je mnoho a nelze se všemi v tomto krátkém článku podrobně zabývat. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Obec svozové firmě platí nejen za svoz komunálního, ale i tříděného odpadu. Obec Zvánovice má však v současné době uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Příspěvek je vypočítáván zpětně podle množství vytříděného odpadu. Čím více odpadů tedy vytřídíme, tím více peněz dostaneme zpět. Tímto způsobem je možné snížit náklady obce na likvidaci odpadu, ze kterých je každoročně vypočítáván místní poplatek.

V obci je šest sběrných míst tříděného odpadu: Ve Školní ulici u č. p. 31 (u dětského hřiště) , v Okružní ulici (u rybníka poblíž „hasičárny“), na Rrůžovém náměstí u budovy OÚ, v Borecké ulici a na dvou místech v chatové osadě. Na Růžovém náměstí je též kontejner na sběr textilu. na použitý jedlý olej z domácností a na drobný kovový odpad (plechovky).  Při odkládání vytříděného odpadu je třeba dodržovat několik základních pravidel: do barevných kontejnerů vhazovat jen to, co tam opravdu patří, udržovat pořádek a být ohleduplný k ostatním občanům – například sešlapávat PET lahve, aby nezabíraly zbytečně moc místa a nedocházelo k předčasnému zaplnění kontejnerů, tak aby tam mohli odkládat odpad i ostatní lidé. Pokud je do kontejneru vhozen odpad, který tam nepatří, je tím třídění znehodnoceno a odpad je odvezen jako běžný komunální. Vhazování znečištěného odpadu je nejen nehygienické, ale znemožní též recyklaci. Nepořádek kolem kontejnerů je třeba uklízet a obec za to platí…

Zpět