POZOR - od 17.1.2022 změna v jízdním řádu školního autobusu!

11.01.2022 10:16
Jak jistě víte, tak z důvodů redukce autobusových spojů nám byl o letních prázdninách zrušen ranní „školní“ autobus 383. Tehdy se nám podařilo zajistit náhradu, vložený spoj této linky, který má podle jízdního řádu zastavovat ve Zvánovicích každé ráno v 7:37 hodin a děti do školy dopravit. Měl by, ale realita je jiná. Tím, že se jedná fyzicky o autobus, který před touto cestou má výkon na jiné lince, dochází u něj prakticky denně k mnohaminutovým zpožděním. A děti chodí do školy pozdě.
Proto jsme se spojili s ostatními obcemi, kterých se tento problém týká a během série jednání s Krajským úřadem, organizací IDSK a organizací Ropid se nám podařilo vyjednat „zpoždění“ kolemjedoucí školní linky 557 (jede z Louňovic do Stříbrné Skalice) a zajistit její zájezd také do Zvánovic.
Od 17. ledna 2022 by tak měl tento autobus zastavovat v naší obci kolem 7:15 hod. a odvézt naše školáky do Ondřejova, kde má plánovaný příjezd kolem 7:25 hod. Ideálně na to, aby děti pohodlně a hlavně včas došly do školy.
V té souvislosti bude ve stejném termínu zrušen onen nouzově vložený spoj linky 383, který se kvůli svým pozdním příjezdům moc neosvědčil. Je to řešení dočasné, pouze pro tento školní rok.
Od nového školního roku, tedy od září 2022, by totiž v naší oblasti mělo dojít k úpravě autobusových spojů v mnohem širším měřítku. Podle aktuálních úvah Ropidu a IDSK by v rámci těchto změn měla vzniknout úplně nová linka, která bude jezdit také přes Zvánovice a v Říčanech bude zajíždět až k vlakovému nádraží. Navíc by časově měla kopírovat právě ony zrušené „školní“ spoje linky 383, včetně odpoledních v obráceném směru.
Plány této širší úpravy spojů a linek v naší oblasti bychom měli mít k dispozici již v březnu tohoto roku. Bude tedy dost času podrobit je širší veřejné diskusi. Dopravní obslužnost je totiž služba jako každá jiná, proto by se k ní měli vyjádřit hlavně ti, kdo ji využívají a jejich potřeby by měla v maximální možné míře reflektovat.
Pokud se vás autobusová doprava týká, doporučujeme sledovat komunikační kanály obce, určitě se toto téma znovu brzy objeví.
 
 
 
 
 

 

Zpět