Poplatky za odpady na rok 2018 - rekreační objekty

28.03.2018 14:19

Poplatek činí 700 Kč za rekreační objekt (chatu nebo RD, kde není přihlášena k trvalému pobytu žádná osoba). Splatnost: do 31.5.2018

 

Platba v hotovosti pokladna OÚ:              Úterý:            8    -12    13 – 16 hod.

Středa:                        16 – 19 hod.

Převodem na účet u Komerční banky: Číslo účtu: 9120201   Kód banky: 0100
Variabilní symbol:    1340 poplatek za odpad
Před uvedený variabilní symbol doplnit číslo popisné nebo evidenční, popř. do zprávy pro příjemce jméno a příjmení plátce.
 

Kontakt:          e-mail: obeczvanovice@tiscali.cz

                        Tel.  323 649 220  (v úředních hodinách – viz výše)

Zpět